Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.

Powerpoint esitlus sellest kuidas 22 Saatuse valemit arvutada