Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.

Tule hoidmise energia

Kui energia on negatiivne, siis see põletav energia võib kahjustada nii meid endid kui ümbritsevaid inimesi. Viha pursked, tigedus ja agressioon võivad lõppude lõpuks viia tõsise konfliktini. Kui alguses võivad meid vallata igasugused negatiivsed emotsioonid, siis hiljem tunneme hoopis süütunnet.

Teises variandis püüame me täna panna väga palju energiat mingi tulemuse saavutamisele, kulutades oma aega, energiat, raha, kuid tulemus jääb tulemata. Pigem tunneme väsimust ega taha enam millegagi tegeleda. Oleme kui tühjaks pigistatud.

Ettevaatust tulega nii otseses kui ülekantud tähenduses. Kõik variandid on laual: põletused, tulekahjud, kellegi teod või sõnad võivad meid kõrvetada-põletada, aga ka alkohol.

Kui energiad on positiivsel poolel võime leida ennast aktiivses päevas. Mistahes tegevused, mida me teeme nautides, toovad rõõmu ning edu. Täna algatatud või jätkatud tegevused saavad justkui uue alguse. Süütame uue tule.

Lastega peredel tulevad täna igasugused tegevused koos hästi välja. Heldus ja heategevus tasuvad teile hiljem ennast kuhjaga tagasi.