Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.

music: Christmas Song – My Favourite Time of Year – The Florin Street Band