Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.

Meister El Morya Quintessents - Helesinine