Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.

Meister Pallas Athena & Aeolus Quintessents - Hele Magenta