Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.

Meister Holy Grail & Logos Quintessents – Hele Oliiv