Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.
Millega meetod tegeleb?

Millega meetod tegeleb?

Kas te teadsite, et sünniaja sisse (sünnikuupäev, -kuu ja -aasta) on sisse kodeeritud informatsioon, mitte ainult mineviku ja oleviku, vaid ka tuleviku kohta? Inimese eluteed saab lahti seletada läbi 22 universumi energia. Hetk kui inimene sünnib siia maailma on täis märkimisväärset ümberkujundamist ja uut eksistentsi. Eksisteerib päris palju erinevaid veendumuste süsteeme, mis kirjeldavad sünnikuupäeva numbrite tähendusi.

Usutakse, et meie sünnidaatumi number kirjeldab seda, kes sa oled, millised on sinu talendid või anded, mida sa veel ei ole õppinud ning milliste väljakutsetega tuleb sul silmitsi seista. Laiemas mõttes annab meie sünninumber ülevaate elust.

Saatuse Koodide meetodit sellisel kujul nagu mina seda jagan, olen välja töötanud erinevate koolkondade ja õpetajate ning meistrite õpetuste järgi, kelle koolides olen õppinud.

Millega meetod tegeleb?

Saatuse Koodide diagnostika abil on võimalik leida vastused mistahes küsimustele teie elus. Mis on teie elu eesmärk, rahaküsimused, tervis, suhted, partnerid, talendi leidmine, suguvõsa programmid, kuidas realiseerida ennast ühiskonnas jne

Meetod on üles ehitatud alateadvuse isetervendamisele, kõige selle vabastamisele, millesse te varem uskusite, solvumiste, mittevajalike sidemete, vananenud mõttemallide ja hinge raskeks tegevate emotsioonide ja mälestuste vabastamisele.

Meetod baseerub 22 energial, mis on laiali kogu universumis ühes võis teises kombinatsioonis ning toimivad inimeste eludes.

Siin ei ole midagi sellist, et see on saatus ja sellest pole kuhugile pääsu. Vastupidi, see meetod räägib sellest, et kui me mõistame, millist informatsiooni kannab see või teine energia, siis võime me lihtsalt hakata oma elu muutma.

Kuidas mõista kui öeldakse, et te asute hetkel ühes või teises energias kas pluss või miinus poolel?

Vastus on lihtne – vaja on vaadata seda osa, kus see energia hetkel töötab. Energiate – numbrite kirjeldustes on olemas nii positiivne kui negatiivne lahtikirjutus, samuti soovitused, mida ja kuidas toimida, et hakata muutma energiaiad positiivses suunas.

Näiteks, kui inimesel on probleemid enese realiseerimisega, ei jätku elujõudu, ei ole sisemist motivatsiooni, siis tõenäoliselt energia, mis vastutab tema energeetika eest on miinuspooles. Sellele on vaja tähelepanu juhtida ning viia energia pluss poolde.

Kuidas energiatega tööd teha?

Teil tuleb lugeda energia kirjeldust ning seda võrrelda iseendaga. Hinnake ausalt, kui tugevalt on mingi energia teie puhul kas plussis või miinuses. Kui on miinuses, siis märkige enda jaoks, mis on just nimelt miinuses ja kuidas ennast ilmutab, sama positiivsete energiatega.

Miinustega hakkamegi tööle, mõistes, mida on vaja teha ning millele tähelepanu pöörata, et viia energia plussi. Igat energiat on võimalik pöörata plusspoolele, näiteks läbi selleks mõeldud meditatsiooni või mingi muu tehnika, mis teile omasem on.

Kui energiad korduvad, siis näitab see seda, et selle energia omadused on inimeses tugevdatud olekus. Ja need mõjutavad teie elu tugevamini kui teised energiad.

Esimene eesmärk – isiklik eesmärk

40 aastaselt sooritab inimene oma esimese eesmärgi eksami.  See, milliste arusaamadega ja enese vastuvõtmisega tullakse 40. eluaasta piirile, sellised tulemused teda ka ootavad.

Kuidas inimene eksami sooritas saame aru tervise, raha ja suhete järgi.

Arvestuslik periood algab pärast 35. eluaastat ja lõpeb 45. eluaasta lähedal. Sellel ajal kui inimesel:

  • Algavad probleemid tervisega
  • Raha ei ole piisavalt
  • Probleemid tööl
  • Suhted kukuvad kokku
  • Inimesel on igav elada ja ta hakkab otsima elu mõtet läbi liiderliku elulaadi, siis räägib see sellest, et inimene ei saanud hakkama oma esimese eesmärgi täitmisega.

Teine eesmärk

Teine eesmärk annab vastused küsimustele:

Mida ootab ühiskond teilt ja mida teil tuleb ühiskonnale anda?

Kuidas saada ühiskonnalt kõike kõige paremat, mis on just teie jaoks valmis pandud?

Miks hakkavad inimesed alates 60. eluaastast kiiresti vananema?

Miks on teise eesmärgi mitte täitmine ohtlik?

Kui eesmärki ei täideta, siis võivad eluenergiad kaduma hakata ning sellest ka vananemine ning haigused.