Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.
20. oktoobri 2019 päeva energiad

20. oktoobri 2019 päeva energiad

Andestamise päev

Kui energiad liiguvad negatiivse poole peal, siis painavad meid hirmud, mis on seotud kuuluvusega perekonda, kollektiivi või partnerlussuhetega. Hirm kaotada seda, mis on juba olemas. Pole kindlust homse päeva ees, kuna õhus on mingid muudatused kas lepingute, kokkulepete või otsuste näol, mis võivad muuta materiaalset olukorda. Võib toimuda kokkulepete rikkumist või me tajume seoses nende olukordadega stressi. Kardame, et kolleegid, partnerid või sõbrad võivad meid alt vedada või reeta. Me ei saa aru, mis toimub, kuid tunneme, et kõik ei ole päris korras.

Ka peres või partnerlussuhetes võivad üles kerkida teemad, mis juba ammu on unustatud, kuid on meid mingi aeg painanud või meile hirmu mõtteid tekitanud. Suhete selgitamine partnerite vahel või ka sugulaste vahel.

Kui energiad liiguvad positiivsel poolel, kasvab meil usaldus elu enda vastu. Toimub suhete tugevnemine, üksteise toetamine, usaldamine, leppimine, lahenduste leidmine. Pole ka hirmu alustada mingi uue projektiga. Lähedased püüavad veeta seda päeva ühistegevustega. Püütakse taastada kontakte, suheldakse sugulastega, kellega pole võib olla mingi aeg kontaktis oldud. Istutakse ühise söögilaua taha, minnakse sugulastele külla, meenutatakse häid aegu jne

Täna usaldame lihtsalt elukulgu!