Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.

https://playgroundai.com/post/clk9kqlhj09kys601pvmdsd0h