Kui me mõistame iseennast, siis mõistame ka Universumit ja eraldatus kaob.
Juulikuu läbi värvide spektri – kuldne

Juulikuu läbi värvide spektri – kuldne

Kuldne on kolmanda taseme värv, mis koosneb esmasest Kollasest (individuaalsus, teadmised ja rõõm) ja teise taseme Oranžist (rahulolu kogemine) ning omab mõlema värvuse vibratsioone.

Kuldne avab ukse sisemise tarkuse juurde, mis on olnud olemas kogu aeg. Sageli lihtsalt ei leia me teed selle ukseni, seda seetõttu, et me elame oma mõtetes pidevalt minevikus või tulevikus. Kuldne värvus Aura-Somas® tähistab eelkõige tarkust näidata hirmule kätte tema koht.

Ütle oma südamele, et kannatada hirmu all on hullem kui kannatus ise ja et ükski süda pole kannatanud kui ta on läinud otsima oma unistusi, sest iga sekund otsimisest on sekund kohtumisest Jumala ja igavikuga

Paul Coelho, Alchemist

Sul on võimalus kas minna hirmuga kaasa ning alistuda või lasta tal minna, teadvustades endale, et see on vaid illusioon. Laiem visioon omandatakse läbi lahti laskmise. Lahti laskmine, mis võimaldab meil tõeliselt kogeda elu ja kõiki meie emotsioone. Kuldne Aura-Soma® tähenduses toetab meid, et lasta minna meie hirmu tundel, valul, leinal ja haavatavusel, mis on suur osa meie inimeksistentsist. Selle asemel, et kulutada aega kartmisele, liigume läbi oma tunnete, et mõista end iga korraga paremini.

Kuldne aitab meil mõista, et hirm, see on ainult vastupanu energiale, mis tahab läbi meie liikuda. Hetkel kui me lubame hirmul liikuda meist läbi, kallab ta meid üle ärevusega. Sageli tunneme me sellist ärevust kui hüppame langevarjuga, harrastame võidusõitu, sooritame benji-hüpped. Kui me laseme endal ise selle tundega toime tulla, mis meid hirmutab, ning lubame sellel voolata läbi meie, annab vabanev energia meile mõõtmatud elamused.

Elades tulevikus tekitame hirme ja pingeid; oleviku hetk on lahutamatu osa elust ning meil on õigus otsustada, millist suhet me soovime oma praeguse eluhetkega. Meie otsus olla sõber praeguse hetkega, olla elu sõber, muudab kogu meie reaalsust. Immutades ennast kullas, toetab ta meid täielikult hetkes elamisel ilma hirmuta. See loob südamesse avause, mis avab ukse igaviku ning armastuse jaoks.

Tee avaramasse teadvusesse on tee suurema teadlikkuse ja rõõmu poole.

Kuldne

Iidne tarkus, andestamine, õnn, valgustatus, rahuldus, ekstaas, vaimustuspuhang mõõdutunne, tasakaal, õiglus, väärtuslikkus, enesehinnang, enesega rahulolu, veendumus, ülevus ja kuulsus, võit, irratsionaalne hirm (mõistusega mittehaaratav), sügav rahutus-segadus, hukkamõistmine, ebakindlus, kasuahnus, eksimine, snobism (moereegleid ja käitumisnõudeid liiga tähtsaks pidav inimene), sildistamine

Kuldne toob endaga kaasa vabanemise irratsionaalsest hirmust, ühinemise kaasasündinud tarkusega, aitab vabaneda negatiivsetest mõtetest ning närvilisusest. Aitab maandada pingeid ning mõista paremini meid ümbritsevat maailma.

Kellele kuldne värv on vastuvõetamatu, sellel võib olla probleeme enesehinnanguga, pideva rahutus tundega enda sees. See inimene võib sageli tegeleda nii sildistamise kui hukkamõistuga – nii enese kui teiste.

Aasta 2022 energiad läbi Aura-Soma® tasakaalupudelite ja nende värvide kaudu

Aasta 2022 energiad läbi Aura-Soma® tasakaalupudelite ja nende värvide kaudu

Mingi aeg tagasi vaatasime, mida toob uus aasta meile läbi 22 koodi. Kes ei jõudnud seda lugeda, siis seda saab teha siin https://hingevarv.ee/mida-toob-meile-uus-aasta-22-koodi-vaatenurgast/

Täna vaatame energiaid läbi Aura-Soma ® tasakaalupudelite ja nende värvide kaudu.

2022 koosneb kahest pudelist 20 ja 22

E 20

E 20 Tähe Laps, Sinine/Roosa

Peateema, millest pudeli energiad räägivad on – suhtlemine läbi tingimusteta armastuse, sest kui on armastus, siis pole kohta hirmul. Transformatsioon läbi armastuse iseenda vastu ning teiste inimeste vastu. Aitab integreerida kõik osad enda sees ja luua tasakaal mõtete ning tunnete vahel, hinge ja keha vahel, nais- ja meesalge vahel. Annab jõu saavutada seda, mida inimene tõepoolest vajab. Aitab loobuda süüdistamisest ja negatiivsetest hinnangutest ümbritsevate suhtes, toetudes reaalsele olukorrale, mis toetub mõistmisele ja tunnete ning käitumise omaksvõtmisele. Toetab selles, et välja noppida kasulikke kogemusi kõigest, mis temaga toimub.

Kuna tegemist on Lapse Päästja pudeliga, siis jookseb läbi selline teema nagu mäng. Lapse peamine töö on mäng. Kuigi me täiskasvanuna enam eriti ei mängi, siis meie sisemine laps on mänguks valmis igal ajal. Kui elu mitte niiväga tõsiselt võtta ning vaadata seda läbi lapse silmade ja lahendada suuri eluküsimusi kui lihtsalt üht mängu osa, siis on seda palju lihtsam teha, kas pole? Siinkohal tulebki see pudel appi kui päästjapudel ning annab meile ühe lihtsa lahendustee – mängu.

22
E 22

E 22 – Uuestisünni pudel/Ärkamine, Kollane/Roosa

Peateema: uus võimalus kõike otsast alustada. Seda kõike läbi rõõmu ja iseenda omaks võtmise läbi.

Annab võimaluse ära tunda enda tõeline väärtus. Algatab hingelise uuestisünni kui inimene on võtnud vastu teadliku soovi muutumiseks. Vabastab samastumise varjuga, varju poolega.  Annab võimaluse üle vaadata oma suhted ja lahti öelda neist suhetest, mis ei aita teda elus enam edasi, vaid on takistuseks.

Need on siis teemad, millega tegelemiseks annavad 2022 aasta equilibriumi pudelite energiad ja värvid toetuse.

Lisan siia juurde ka 6 pudeli, kuna numeroloogilise arvutuse järgi on aasta numbriks 6

Energiad läbi Equilibriumi pudelite kirjelduse
E 6

E 06 – Energia pudel, Punane/Punane

Peateema: Armastuse energia. Palju loovust ja potensiaali suure teadlikkuse ärkamiseks.

Loob võimaluse tunda elust rõõmu ja jagada armastust välja isegi rasketes tingimustes. Annab võimaluse ära tunda hetki, kui raisatakse energiat millelegi mittevajalikule. Annab võimaluse läbi armastuse kogeda ühtsuse tundeid teiste inimestega ning ammutama sealt eluenergiat ning toetust. Toetab võimet anda ja võtta vastu armastust. Aitab ära tunda allasurutud tundeid ning vabaneda solvumisest, vihast ja vihkamisest ning tuua oma ellu armastust. Aitab parandada vastastikkuseid suhteid, sealhulgas lahendada emotsionaalseid raskusi, mis on tulnud vastamata jäänud armastusest minevikus või olevikus. Annab võimaluse paremini tundma õppida oma vajadusi ning tundeid. Annab võimaluse minna üle unistustest ja abstraktsete plaanide tegemisest konkreetseteks tegudeks.

Kui soovid, et uue aasta energiad sind nendes valdkondades toetaksid – kasuta neid värve võimalikult palju kõikvõimalikes kohtades: riietes, aksessuaarides, koduses miljöös jne.

Teksti koostanud Ene Alunurm 2021 detsember

Maikuu läbi värvidespektri – esindab korall

Maikuu läbi värvidespektri – esindab korall

Korall on kolmanda taseme värv, mis saadakse kombineerides punase ja teiste tasandi oranži energiad. Koralli energia sümboliseerib uue paradigma (püsiv ja üldtunnustatud mõistete, seaduste ja meetodite süsteem, millel rajaneb uurimine ja õpetamine) läve, mis on sillaks vaimu ja mateeria vahel, kus ilmneb palju ettenägematuid asjaolusid, paradokse ja ümberlükkamatuid küsimusi, mis on osa meie teekonnast ning kus neid aktsepteeritakse sellistena nagu nad on. Koralli energia Aura-Soma ® süsteemi Equilibriumi pudelites aitab meil tasapisi ühineda oma südame sügava sisemise tarkusega. Armastada uut moodi.

Equilibrium 87, Armastuse tarkus, Korall/Korall

„Aitab meil näha iseennast oma peegelpildis“ – Näha ennast osana suuremast plaanist. Mis aitab meil mõista, et maskid, mida me enda kaitsmiseks oleme kasutanud on muutunud ülearusteks. Mis näitab, et kui me eitame või salgame maha osa iseendast, siis eitame ka oma eesmärki olla osa kõiksusest. Korall selles pudelis õpetab meid olema sellised nagu me oleme ning armastama nii ennast kui ümbritsevat uuel tasandil.

Korall selles pudelis toetab pettumusest, raskustest ja šokist ülesaamisel, mis on seotud minevikus olnud sõltuvussuhetega. Aitab tervendada solvangutest ja ahistamistest tekkinud tagajärgi, mis võivad olla seotud nii selle kui ka eelmiste eludega. Aitab neid, kes tunnevad, et neid keegi ei armasta või on jäänud vastuarmastuseta. Aitab üle saada hirmust, et „ma ei ole küllalt hea“, aitab ennast armastada ning tunnustada just sellisena nagu oled.

Kui me mõtleme korallile, siis märksõna, mis sealt esimesena läbi jookseb, on vastamata armastus – armastus, mis ei ole tagasi tulnud nii nagu seda eelnevalt on jagatud. Ma arvan, et paljud inimesed sellisel puhul jõuavad punktini, kus tuleb õppida armastama iseennast teisel viisil, sest kui me iseennast ei armasta, siis on üsna mõttetu oodata, et teised seda teeksid.

Tõenäoliselt on iseennast armastada siis kerge kui me teame, et teeme õigeid asju, ütleme õigeid sõnu ning oleme loovad ja arvestame teistega ning saame tunnustust teistelt. Kuid mis on õige või mis on vale ning kelle jaoks? Kas on olemas üldse nõnda nimetatud õiget ja valet???

Niipea aga kui tuleb meie suunas mõni negatiivne nool, mis purustab meie enesekindluse, kipub kaduma ka armastus enda vastu – ilmnevad kahtlused ning hirmud, kas ma ikka teen õigeid asju, kas ma olen õigel teel jne jne Kellest me siis sõltume? Teiste arvamusest? Või on vaid oluline see, mida me ise endast arvame, kuidas ennast näeme, millised on meie eesmärgid jne jne Milline on meie vari, mis meid saadab?

Korall võib olla siinkohal äratajaks liikumiseks uuele tasandile. Aidates hoolitseda nende osade eest, mis me oleme ohverdanud mitte hoolimise tõttu, tulla uude hingamisse, kus me õpime sügavamalt lõdvestuma ning ennast tundma. Me oleme kõik üksteisega seotud – mõelgem kasvõi taimedele – kõik orgaaniline hingab välja hapnikku selleks, et meie inimesed saaksime hingata. Siinkohal tuleks vahet teha sõltuvussuhetel, mis meid ei tõsta, vaid kisuvad maha, hävitavad ning suhetel, mis on vastastikkused ning tähendavad eri tasanditel vastutust. Olla tundlik on olla kontaktis koralli energia olemusega, tajuda, kuidas see liigub meie sees ning kuidas tuul liigutab puudel lehti või kuidas veri voolab meie soontes või kuidas mahlad liiguvad mööda puid – see on koostöö, mitte knokurents, kõik on omavahel seotud, isegi kui me seda otseselt ei näe või ei taju. Nii nagu tuul on liikumine, muutused tulevad ja lähevad nii ka korall, aitab meil aktsepteerida meie vastutust rõõmu tundega, mitte võtta seda kui kohustust.

Koostanud Aura-Soma® materjalide põhjal Ene Alunurm